Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hindi B bygger på HIN1010 – Hindi A. Emnet gir deg et bredere ordforråd og tar deg videre i forståelsen av hindigrammatikken. Gjennom praktiske øvelser tilegner du deg mer flytende språkferdighet. Du introduseres til enkle prosatekster fra ulike teksttyper.

Hva lærer du?

  • tilstrekkelige språkkunnskaper til enkle samtaler
  • å lese tekster av enklere vanskelighetsgrad med støtte i fagets håndbøker
  • å kunne skrive enkle tekster
  • viderekommende grammatikkbeherskelse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HIN1010 - Hindi A

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIN1110 – Hindi 1 (nedlagt)

Undervisning

Det er 4 timer undervisning i uken i en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:
Studentene må i løpet av semesteret levere inn og få godkjent 1 av 2 obligatoriske kvalifiseringsoppgaver. Kvalifiseringsoppgaven må være innlevert til gjeldende frister og godkjent av faglæreren for å kunne gå opp til eksamen. 

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om en obligatorisk aktivitet er godkjent eller ikke godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervisning på emnet ble tilbudt siste gang våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Det er mulig å gå opp til eksamen i emnet våren 21 og våren 22.

Undervisningsspråk

Norsk