Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet Hindi A gjør deg kjent med Indias offisielle språk. Hindi er ett av de mest utbredte språkene i verden og snakkes av omkring 400 millioner mennesker. Det brukes over store områder i Nord-India, men er også kjent i sør. Dessuten er det språket til mange minoriteter rundt omkring i verden, for eksempel i USA, England, Mauritius og Sør-Afrika. Hindi har en gammel historie og en rik og fascinerende produksjon av litteratur, scenekunst (teater, religiøse fremførelser), film og nye medier.

Emnet må sees i sammenheng med HIN1020 – Hindi B og HIN1030 – Hindi C som forbereder til utenlandsopphold i HIN2010 – Hindi D og videre fordypning i HIN3010 – Hindi E.

Hva lærer du?

  • enkle setninger på dagligspråk
  • grunnleggende ordforråd
  • god uttale
  • grunnleggende grammatikk
  • grundig beherskelse av devanagariskrift
  • transliterasjonssystemet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIN1110 – Hindi 1 (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen


Det er 4 timer undervisning i uken i en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Obligatorisk aktivitet

  • Obligatorisk oppmøte til undervisningen. Minimum 70%.
  • Studentene må i løpet av semesteret levere inn og få godkjent 1 av 2 obligatoriske kvalifiseringsoppgaver.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Ingen muntlig eksamen.

 

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høsten 2020 er siste gang det tilbys undervisning på emnet. Det vil kun bli tilbud om undervisning på emnet H20 dersom det er programstudenter som trenger å ta emnet.

Eksamen

Det er mulig å gå opp til eksamen i emnet høsten 2020 og 2021.

Undervisningsspråk

Norsk