Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I siste semesteret i hindi leser vi mer avanserte tekster fra 1900-tallet og frem til i dag. I denne perioden forandret India seg fra å være en koloni til å bli en stormakt, og denne prosessen gjenspeiler seg i forskjellige hinditekster som vi vil lese og analysere.

Hva lærer du?

Målet for emnet er å gi deg gode språkkunnskaper i muntlig og skriftlig hindi. Dessuten vil du lære mer om den kulturelle bakgrunnen og om den historiske utviklingen for språket og litteraturen. Du vil arbeide med tekstdatabaser og andre primærressurser og lære hvordan du kan analysere hindispråklig kildemateriale på egenhånd.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HIN2010 - Hindi D

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIN2110 – Hindi språk 3+4 (nedlagt)

Eksamen

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis undervisning i emnet siste gang våren 23

Eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet tom våren 23

Undervisningsspråk

Norsk