KULH4015 – Nye temaer i kulturhistorien 5

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden benyttes for å kunne tilby ulike typer forskningsnære emner av mindre omfang. Emnet kan være knyttet til en gjesteforsker, et pågående forskningsprosjekt, en konferanse eller et forskningsseminar.

Detaljert emnebeskrivelse våren 2020: Achieving, imagining and understanding sustainability in museums and heritage sites 

Detaljert emnebeskrivelse våren 2017: Kulturarvproduksjon, Eilert Sundt og Digital Humaniora

Detaljert emnebeskrivelse våren 2016: Kunnskap om 'de andre': materalisering og visualisering

Detaljert emnebeskrivelse høst 2013: Naturkatastrofenes kulturhistorie fra Lisboa til Fukushima

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg innblikk i pågående kulturhistoriske forskningen. Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til et forskernivå. Derfor vil emnet forutsette grunnkunnskaper innenfor temaet. Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under overskriften ”Detaljert emnebeskrivelse”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan kun tas en gang.

Undervisning

Undervisningen gis i form av

  • Forelesninger og seminarer

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter våren 2020

Midtveis i semesteret vil det være en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i form av en gruppeoppgave. Informasjon om oppgaven og frist vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere oppgaven innen satt frist, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for den obligatoriske oppgaven. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen, og du ser selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent. 

Eksamen

Våren 2020 

Emnet vurderes med en semesteroppgave. Oppgavetittelen gjøres kjent tidlig, og du jobber med oppgaven gjennom hele semesteret. Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til semesteroppgaven vil bli gitt i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i krav og frister for semesteroppgaven. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet går uregelmessig. 

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Emnet veksles mellom å undervises på norsk og engelsk - se detaljert semesterbeskrivelse