KULH4015 – Nye temaer i kulturhistorien 5

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden benyttes for å kunne tilby ulike typer forskningsnære emner av mindre omfang. Emnet kan være knyttet til en gjesteforsker, et pågående forskningsprosjekt, en konferanse eller et forskningsseminar.

Detaljert emnebeskrivelse våren 2017: Kulturarvproduksjon, Eilert Sundt og Digital Humaniora

Detaljert emnebeskrivelse våren 2016: Kunnskap om 'de andre': materalisering og visualisering

Detaljert emnebeskrivelse høst 2013: Naturkatastrofenes kulturhistorie fra Lisboa til Fukushima

 

 

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg innblikk i pågående kulturhistoriske forskningen. Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til et forskernivå. Derfor vil emnet forutsette grunnkunnskaper innenfor temaet. Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under overskriften ”Detaljert emnebeskrivelse”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan kun tas en gang.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer eller deltagelse på forskingskonferanser. Se detaljert emnebeskrivelse for aktuelt semester for mer informasjon.  Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

Våren 2017 - Mappeinnlevering. Se detaljert undervisningsplan for våren 2017 for mer informasjon

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig vår og høstsemestere

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk