Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Digitalisering og tilgjengeliggjøring av kulturarv er et sentralt kulturpolitisk prosjekt i Norge. Det er helt tydelig viktig for kultursektorens institusjoner selv, som stadig gjør alt fra arkivmateriale til museumsgjenstander og kunst på ulike digitale plattformer tilgjengelig for et bredt publikum. I dette emnet vil du få en innføring i kritisk tenking rundt denne type kulturarvsproduksjon, samt innsikt i digitale mediers forutsetninger for å fortelle om og skape kulturarv.

Kulturarvsproduksjon og reproduksjon finner sted på visuelle virtuelle delingsplattformer, som Google Art, Europeana og Digitalt Museum. Samtidig er bruken av digitale medier i museumspresentasjoner stadig mer framtredende. Emnet undersøker hvordan digitale løsninger benyttes for å fortelle, tilgjengeliggjøre og omforme kulturarv. Dette inkluderer en problematiserende tilnærming til samtidens utfordringer knyttet til bruken av digitale verktøy, nye etiske spørsmål og nye måter å interagere med publikum på.

Hva lærer du?

Du vil få:

  • kunnskap til relevante teorier og metoder innen digital kulturarv
  • kjennskap om kulturpolitiske rammeverk
  • forståelse for etiske implikasjoner av digitalisering
  • kjennskap til hvordan digitalisering og utviklingen innen sosiale medier får virkninger på sirkulasjonen av kulturarv 
  • erfaring med å skrive faglige kritiske tekster om digitaliseringspraksiser 

Målsetning

  • kunne reflektere kritisk over ulike former for digital kulturarv og kulturarvsproduksjon
  • ha innsikt i digitale mediers forutsetninger for å fortelle om og skape kulturarv

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis i form av

  • Forelesninger
  • Seminar 

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomført kvalifiseringsoppgave (informasjon i Canvas) 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Informasjon om obligatorisk aktivitet vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Eksamen består av en mappe med ulike arbeider som leveres inn ved slutten av semesteret. 
For å kunne ta eksamen i emnet forutsettes det at du har deltatt i de obligatoriske aktivitetene. 

Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til mappen vil bli gitt i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i krav og frister for mappen. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk