MUSKUL4900 – Praksis i museologi og kulturarv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Du vil få praksis i en kulturarvsinstitusjon, et museum eller på en annen arbeidsplass der du utfører arbeidsoppgaver som er relevante, og får brukt dine kunnskaper og ferdigheter fra museologi og kulturarvstudier. Praksisen gjennomføres i perioden august-desember.

Arbeidet defineres av arbeidsgiver i samarbeid med instituttet og deg, og følges opp av arbeidsplassen og ansvarlig lærer ved instituttet. Arbeidet skal godkjennes av arbeidsgiver før du kan avlegge eksamen. Et individuelt essay knyttet til arbeidet i bedriften leveres etter praksisperiodens slutt som del av den endelige mappevurderingen, der du også skal drøfte arbeidet i forhold til relevant teori og analyse. Pensum og problemstilling velges i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Du får innsikt i hvordan museer og kulturarvsinstitusjoner arbeider, og lærer å samarbeide med andre på en arbeidsplass. Du skal også lære å innhente informasjon om bedriften, oppøve kritisk og teoretisk refleksjon, og vurdere dine egne kunnskaper om feltet. Arbeidet gir deg viktige erfaringer med å gjennomføre et arbeid med tidsfrister, kommunisere med andre i en arbeidsprosess, og å presentere egen kunnskap. Praksisperioden skal også bidra til å belyse problemstillinger om forhold mellom teori og praksis og gjøre deg bevisst om egen kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er bare åpent for programstudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minimum 50% av de obligatoriske emnene på programmet må være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Utplassering i praksis i perioden fra 1. september til 1. desember.

Før og under praksisoppholdet er det 4 obligatoriske heldagssamlinger på UiO og deltakelse på arrangement knyttet til visning av egenprodusert plakat. Det forutsettes aktiv deltakelse på seminarene og på arrangementet.

Obligatorisk aktivitet 

  • Obligatorisk e-læringskurs i personvern (GDPR). Kurset gjennomføres i Canvas.

Eksamen

Mappeinnlevering.

Mappen leveres i slutten av semesteret.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk