MUSKUL4900 – Praksis i museologi og kulturarv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du vil få praksis i en kulturarvsinstitusjon, et museum eller på en annen arbeidsplass der du utfører arbeidsoppgaver som er relevante, og får brukt dine kunnskaper og ferdigheter fra museologi og kulturarvstudier. Praksisen gjennomføres i perioden august-desember.

Arbeidet defineres av arbeidsgiver i samarbeid med instituttet og deg, og følges opp av arbeidsplassen og ansvarlig lærer ved instituttet. Arbeidet skal godkjennes av arbeidsgiver før du kan avlegge eksamen. En individuell oppgave om arbeidet i bedriften leveres etter praksisperiodens slutt som del av den endelige mappevurderingen, der du også skal drøfte arbeidet i forhold til relevant teori og analyse. Pensum og problemstilling velges i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Du får innsikt i hvordan museer og kulturarvsinstitusjoner arbeider, og lærer å samarbeide med andre på en arbeidsplass. Du skal også lære å innhente informasjon om bedriften, oppøve kritisk og teoretisk refleksjon, og vurdere dine egne kunnskaper om feltet. Arbeidet gir deg viktige erfaringer med å gjennomføre et arbeid med tidsfrister, kommunisere med andre i en arbeidsprosess, og å presentere egen kunnskap. Praksisperioden skal også bidra til å belyse problemstillinger om forhold mellom teori og praksis og gjøre deg bevisst om egen kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Program for museologi og kulturarvstudier er en forutsetning. Minst 50% av de obligatoriske emnene på programmet må være fullført.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Undervisning

Utplassering i praksis i perioden fra 1. september til 1. desember.

Før og under praksisoppholdet er det obligatoriske heldagssamlinger på UiO.

Eksamen

Emnet bil bli vurdert på grunnlag av en mappe levert i slutten av semesteret.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk