Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet er det første i rekken av de fire persiske språkemnene på bachelornivå. Det er beregnet for nybegynnere og gir en innføring i moderne persisk språk, grammatikk og skrift med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse. Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye selvstudium.

Hva lærer du?

  • Grunnleggende ordforråd i moderne persisk
  • Kjennskap til grunnleggende persisk grammatikk
  • God uttale på persisk
  • Å ha lært å lese og skrive enkel persisk tekst.
  • Kjennskap til transkripsjonssystemet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis 3 dobbeltimer undervisning i uken over 12 uker. Den første uken (uke 34) er det felles intensiv grammatikkundervisning med tyrkisk og arabisk.

Persisk-studiet krever en målbevisst studieinnsats, og studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Obligatorisk undervisningsaktivtet:

  • 70% obligatorisk oppmøte til undervisningen.
  • Studentene må i løpet av semesteret levere inn og få godkjent 2 obligatoriske innleveringer.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

Skoleeksamen, 4 timer

Sensorveiledning høsten 2018

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning

Emnet er utfaset. Det vil bli opprettet nye emner på 10 studiepoeng i persisk språk som vil overlappe med de gamle emnene.

Eksamen

Det var mulig å ta eksamen i emnet for siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk
Engelsk