Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

PER2120 - Persisk 4 skal utvikle evnen din til å kommunisere på persisk på et høyt nivå. Emnet skal også videreutvikle dine evner til å oversette mellom persisk og engelsk. Kommunikasjonsferdighetene bedres gjennom å jobbe med autentiske tekster og media. Du vil også få avansert trening i grammatisk analyse og oversettelse gjennom ekstra øvelser. Du kan velge å ha et seks-ukers opphold i Iran i løpet av semesteret for å studere det persiske språket.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

  • kommunisere verbalt på persisk om en rekke emner relatert til det moderne liv, kultur, samfunn, politikk osv., og beherske ulike grader av formalitet i språket
  • lese og oversette tekster fra ulike sjangre (faglitteratur, journalistikk, administrative tekster osv.)
  • snakke formelt i minst 15 minutter om et komplekst tema som er forberedt på forhånd
  • skrive en formell, analytisk tekst om et emne relatert til den moderne persiske verden
  • fullføre språkstudier i Iran med nok språklige ferdigheter og kulturell forståelse til å kunne konversere både akademisk og i hverdagslivet 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Dersom du ønsker å ta eksamen i emnet våren 2022, må du ta kontakt med instituttet (IKOS) innenfor gjeldende frister for å søke plass på undervisningen for våren 2022.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever gode ferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med andre studieenheter som du tidligere har oppnådd studiepoeng i.

Undervisning

6 timer forelesninger/seminarer i uken.

Undervisningen fokuserer på oversettelse mellom persisk og engelsk, både skriftlig og muntlig, for å lære å behersker de grammatiske reglene i språket. Hvis du velger å ta språkutveksling til Iran, vil du få godkjent fravær fra undervisning i de gjeldende ukene. Du må likevel ta eksamen likt som andre studenter på PER2120.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kvalifiseringsoppgave (5-10 sider)
  • To obligatoriske prøver

Informasjon om de obligatoriske aktivitetene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Du må oppfylle kravet om obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på persisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk, eventuelt norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår 2020

Undervisning i emnet ble tilbudt for siste gang våren 2020. Det vil bli opprettet nye emner på 10 studiepoeng i persisk språk som vil overlappe med de gamle emnene.

Eksamen

Siste mulighet til å ta eksamen i emnet er våren 2022.

Undervisningsspråk

Persisk og engelsk