Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av hovedtrekkene ved irsk grammatikk, nyere språkhistorie og språksosiologiske forhold.

Hva lærer du?

Studenten skal settes i stand til å redegjøre for hovedtrekkene ved irsk grammatikk, nyere språkhistorie og språksosiologiske forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Overlapper med IRSK110 og deler av IRSK120.

Undervisning

Det gis totalt 56 undervisningstimer. 2 obligatoriske oppgaver (2-3 s.) må leveres og godkjennes i løpet av semesteret for at eksamen kan avlegges.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

En 6-timers avsluttende skoleeksamen danner grunnlaget for karaktersetting.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ordbøker irsk-engelsk/engelsk-irsk er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2006

Annet

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Engelsk høsten 2018