Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet baserer seg på kunnskapen studentene skal ha tilegnet seg gjennom kursene IRSK1200 og IRSK2300, slik at de kan fordype seg i en bestemt del av Keltisk filologi. Temaene vil variere, men vil fortrinnsvis konsentrere seg om en viktig genre eller syklus, som f.eks. Finn-syklusen, Ulster-syklusen eller hagiografi, eller om et sentralt tema. Nærlesning av tekster i originalspråket med sikte på å forbedre studentenes ferdigheter i de aktuelle filologiske metodene, vil være kursets hovedfokus.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • anvende filologiske metoder på keltiske kilder
  • analysere kildenes tekstlige og språklige trekk
  • plassere tekster i deres kulturelle og historiske kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IRSK1200 – Innføring i gammelirsk språk og litteratur eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IRSK4400 – Spesialisering i keltisk

Undervisning

Det gis totalt 28 timer undervisning gjennom semesteret. Undervisningen gis i form av seminarundervisning.

Kvalifiseringsoppgaven består av kortere oversettelsesoppgaver. Det er ellers forventet at studentene er forberedt på å oversette og delta aktivt i klassen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 10 sider.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2022

Emnet avholdes våren 2021 og våren 2022, deretter annenvher vår.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)