Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Innføring i walisisk språk som byggjer på forkunnskapar i irsk eller gode generelle språkkunnskapar. Kurset er ei intensiv innføring i walisisk syntaks og morfologi og uttale samt studiet av enkle walisiske tekstar. Kontrastiv lesing av ein mellomwalisisk tekst inngår og i kurset.

Hva lærer du?

Studentane skal vere fortrulege med dei grunnleggjande trekka i det walisiske språksystemet og vere i stand til å lese enkle tekstar både på moderne walisisk og mellomwalisisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Enten IRSK1100 – Innføring i irsk (nedlagt) eller LING2111 – Språkendring og språktypologi (nedlagt). Annan bakgrunn kan godkjennast av faglærar.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IRSK2120 – Walisisk for språkstudentar (nedlagt)

Undervisning

Fem timar undervisning kvar veke i 12 veker. Fem av timane vert undervist saman med IRSK2120.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgåver skal leverast inn til fastsette tider undervegs i semesteret. Desse må godkjennast for at studenten skal kunne avleggje eksamen. Ein 4-timars skriftleg eksamen danner grunnlaget for vurderinga.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Den nedre grensa for deltakarar er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studentar.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Same semester som undervisninga blir gitt.

Undervisningsspråk

Norsk