Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum vil være et utvalg av tekster (lærebok og/eller forskningsarbeider) innenfor teoretisk orientert syntaks. Innholdet vil variere både når det gjelder teoretisk tilnærming og syntaktiske fenomener.
Dette er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne gjøre rede for og diskutere synspunkter fra nyere syntaktisk forskning, både når det gjelder analyser og forhold til teorien. De skal også kunne anvende synspunkter herfra i forhold til andre data, fra morsmålet eller andre språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

enten LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (nedlagt) eller LING1112 – Morfologi og syntaks 1
Tilsvarende dokumenterte kunnskaper kan gi grunnlang for opptak til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LING4113 – Syntaks 2 (nedlagt)

Undervisning

Det er totalt 28 undervisningstimer i løpet av semesteret, med enkelte opphold underveis.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Underveis blir det gitt en kvalifiseringsoppgave. Besvarelsen av denne må godkjennes av faglærer før man kan ta den avsluttende eksamenen, som er en hjemmeoppgave med 3-dagers innleveringsfrist.

Alle innleveringsoppgaver (inkl. obligatoriske kvalifiseringsoppgaver) skal leveres med fuskeerklæringsskjema, som finnes på denne siden:
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007
Periodisk emnrapport høst 2010
Periodisk emnerapport høst 2012

Annet

Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk