Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er et innføringskurs i norsk språk for internasjonale studenter ved UiO. Studentene følger nettkurset, "Introduction to Norwegian", i fire uker, og deretter inngår det fire samlinger på campus. I tillegg til å få en innføring i norsk blir studentene kjent med studentlivet/-hverdagen ved UiO.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet kan du:

  • uttrykke deg forståelig om temaene gjennomgått på kurset, både skriftlig og muntlig
  • forstå muntlig norsk om kjente temaer når samtalepartneren snakker tydelig og sakte
  • forstå skriftlig norsk om kjente temaer
  • beherske norsk morfologi og syntaks gjennomgått på kurset
  • beherske grunnleggende norsk uttale gjennomgått på kurset

Endelig karakter viser i hvilken grad læringsmålene oppnås.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt internasjonale studenter ved UiO. Register deg på nettkurset "Introduction to Norwegian" på denne nettsiden.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Undervisning

Hovedemne:

Del 1 (selvstudium på nettet): Nettkurset «Introduction to Norwegian» går over fire uker og tilsvarer 30 undervisningstimer.

Vi anbefaler på det sterkeste at minimum 75 % av aktivitetene i "Introduction to Norwegian" er gjennomført før undervisningen på campus begynner.

Del 2  (samlinger på campus): Undervisning i stor gruppe. 12 timer undervisning fordelt over to uker. Tre undervisningstimer per gang, to ganger i uka. 

Eksamen

Digital skoleeksamen på to timer som tester i forhold til læringsmål.

Som forberedelse til eksamen kan du øve ved å bruke en demonstrasjoneksamen i Inspera.

Her finner du et tidligere eksamensoppgavesett som er brukt på eksamen, samt fasit.

Sensorveiledninger

Sensorveiledning for eksamen H22 finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bare på norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk

Nettkurset er hovedsakelig på engelsk, men samlingene på Blindern gjennomføres på norsk.