Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser utviklingen av den norrøne sagalitteraturen på grunnlag av utvalgte eksempler, særlig fra kongesagaene, islendingesagaene og fornaldersagaene. Tekstene leses dels i oversettelse, dels i original. Sentrale forhold som trekkes inn, er struktur, intertekstualitet og prosimeter (det organiske forholdet mellom poesi og prosa).

Videre presenteres og diskuteres sentrale spørsmål i sagaforskningen, som forholdet mellom realisme og fantasi, kildekritikk, muntlig tradisjon og forfatterproblematikk.  

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet,

  • kan du peke på karakteristiske trekk i utviklingen sagalitteraturen
  • kjenner du de viktigste stiltrekk innenfor realistisk og fantastisk sagalitteratur
  • har du kunnskap om komposisjon av sagalitteratur
  • har du innsikt i og en kritisk oppfatning av viktige spørsmål innen sagaforskningen, både i samtiden og i et historisk perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må kunne lese en norrøn tekst på originalspråket og ha grammatikkunnskaper på et nivå tilsvarende NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie eller NFI4120 – Old Norse - language and texts. De bør i tillegg ha oversikt over norrøn litteratur tilsvarende  NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500).

Undervisning

Undervisningen gis i form av 28 timer seminarundervisning.

Studentene skal levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave innen en gitt tidsfrist. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten fremstiller seg til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk