Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene skriver et 10 siders oppgave over et selvvalgt emne, med en tematikk og problemstilling utarbeidet sammen med faglærer.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har studenten evne til å velge ut, avgrense og problematisere et tema, evne til å drøfte pro et con og kan gi en strukturert fremstilling av et sakskompleks. I tillegg har han/hun redegjøre i detalj for et næremere definert emne innenfor Balkans kultur, politikk, samfunn eller historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 6 timer forelesning (1 dobbelttime i uken) i 3 uker ved semesterstart. Deretter blir det et obligatorisk opgaveseminar på 12 timer (3 dobbelttimer i uken) i 2 uker konsentrert rundt midten av semesteret. I tillegg til dette kommer en halv time veiledning per student.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: muntlig opposisjon av en medstudents oppgave. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave. Oppgavens tema skal godkjennes av emneansvarlig lærer. Semesteroppgaven skal ikke være lenger enn 10 normalsider (à 2300 tegn per side uten mellomrom). Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emne er obligatorisk i programmet for europeiske og amerikanske studier, Balkan-linjen. Skal normalt tas i siste semester av bachelor-graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Dette emnet går siste gang vår 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk