Dette emnet er nedlagt

BKS2125 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går på bestemte semestre og gir en innføring i bosnisk, kroatisk og serbisk språkhistorie (lyd- og formlære), en oversikt over dialektene og skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet. Det leses et utvalg tekster fra 1800-tallet (bl.a. folkediktning).

Hva lærer du?

Etter kurset kan studenten redegjøre for hvordan skriftspråkene har oppstått og utviklet seg, særlig utviklingen på 1800-tallet (Vuk Karadzic, Ljudevit Gaj), kan identifisere dialektene, presentere særegenhetene i folkediktning, og er i stand til å lese eldre tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 10 uker. Obligatorisk fremmøte, 70%.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave (maks. 5 sider) må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Eksamensspråk

Norsk eller bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Kan inngå i en 80-gruppe i bosnisk/kroatisk/serbisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk