ENG4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal bestå av en oversettelse av en litterær tekst av et begrenset omfang (25-30 sider, avhengig av den litterære tekstens vanskelighetsgrad) med en kommentar til arbeidet som reflekterer over både konkrete og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen (20-25 sider). Valg av tekst foretas i samarbeid med veileder. Det er anbefalt at masteroppgaven totalt sett ikke overstiger 50 A4-sider (2300 tegn per side). Men dette avhenger av oversettelsens karakter, omfang og sideoppsett. Diskuter gjerne dette med veilederen din i god tid før innlevering.   

 

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal oppøve forståelsen for engelsk språk og litterær stilistikk og gi fordypet innsikt i oversettelsesfaglige vurderinger. Det gir trening i både praktisk og teoretisk selvstendig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak på masterprogram for litteraturstudier.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emner i både engelsk litteratur, språk og litterær oversettelse fra engelsk, samt translatologi og litteraturteori (se den obligatoriske sammensetningen av masterstudiet).

Undervisning

Individuell veiledning.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet finner du her.

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten.

Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.
(Instituttets to andre faste frister er 15. september/15. februar.)

Det er viktig at du legger ved teksten du har oversatt. Du velger selv om du vil trykke den i oppgaven, eller levere den løs ved siden av. Da må den være i to eksemplarer.

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kommisjonen begrunner karakteren skriftlig.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet avlegges siste semester i masterstudiet

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men engelske og andre skandinaviske språk aksepteres