Dette emnet er nedlagt

FRA2103 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale arbeider i sosiolingvistikk med vekt på fransk. Mulige fordypningsområder vil være: språkholdninger, språkkontakt, normering, språklig variasjon. Eksempler vil bli hentet fra forskjellige franskspråklige områder i og/eller utenfor Frankrikes grenser.

Hva lærer du?

Du skal få innsikt i forholdet mellom språk og samfunn og språklig variasjon i og/eller utenfor Frankrikes grenser. Du skal lære bl.a. om syntaktiske fenomener knyttet til muntlig språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1. Fra og med høsten 2012 er også FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk et obligatorisk forkunnskapskrav. Det erstatter FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) som var obligatorisk forkunnskapskrav til og med høsten 2011.

Undervisning

1 time forelesning og 1 time seminar i til sammen 14 uker. Fellesundervisning med FRA4105 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder (nedlagt).

Studentene skal løse to oppgaver i løpet av semesteret, én skriftlig og én muntlig.
Begge kvalifiseringsoppgavene må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Oppgavene skal besvares på fransk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet skal være godkjent før fremstilling til eksamen.
Vurderingen baseres på en hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven leveres i Fronter. Informasjon om innlevering i Fronter

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA2103/eksamensoppgaver/eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Eksamen avlegges på fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk