Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr varierende fordypningsstudium i et utvalg tekster fra fransk litteratur, av minst to forfattere som er representative for én genre. Tekstene er hentet fra minst to århundre.

Våren 2020: Fransk lyrikk fra renessanse til romantikk

Våren 2018: Romans d'amour épistolaires

Våren 2016: poesi

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • gjøre rede for de utviklingslinjene innen en genre i fransk litteratur
  • gi en litteraturvitenskapelig analyse av verk innen denne genren
  • anvende og det teoretiske begrepsapparatet som er utviklet for studiet av genren
  • kritisk gjøre rede for og diskutere dette begrepsapparatet
  • plassere verk fra genren i en litteraturhistorisk og allmenkulturell sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2470 – Fransk litteratur, genrestudium

Undervisning

Det gis en dobbelttime undervisning i 14 uker, totalt 28 timer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du skal levere et skriftlig arbeid på 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, skrevet på fransk. Du må få denne kvalifikasjonsoppgaven godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifikasjonsoppgaven må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Emnet avsluttes med en hjemmeeksamen over tre dager, der du skal skrive et arbeid på fransk på 6 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Oppgaven leveres i Inspera.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Siden dette er et emne med ulikt innhold for hvert semester, må obligatorisk aktivitet gjennomføres på nytt ved ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Vår 2018

Vår 2016

Høst 2014

Høst 2011

Eksamen

Vår 2020

Vår 2018

Vår 2016

Høst 2014

Høst 2011

Undervisningsspråk

Fransk