FRA4390 – Masteroppgave i franskspråklig litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 80-100 sider om et tema basert på din godkjente prosjektskisse (for eksempel et skjønnlitterært verk, et tema, en teoretisk eller litteraturhistorisk problemstilling). Oppgaven skrives på fransk, og den skal bygge på en fransk originaltekst eller på franske originaltekster i opprinnelig språkform.

For studenter som starter på master fra høsten 2015:

For å kunne levere masteroppgave i fransk litteratur, kreves det at du har bestått emnet LIT4000- Litteraturhistorisk forskningspraksis (5 studiepoeng). Du må i tillegg ta minst 20 studiepoeng i fransk litteratur.

Se Informasjon for masterstudenter

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en faglig problemstilling
  • kan du planlegge og fullføre et vitenskapelig arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere informasjon
  • kjenner du til forskningsetiske normer og kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • kan du presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte
  • kan du bruke relevant litteraturvitenskapelig teori og forskningsmetode til å gjennomføre litterære analyser 
  • har du avanserte akademiske språkferdigheter i fransk

Karakteren du får viser i hvilken grad du samlet sett har nådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning fransk litteratur. Emnene LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis og FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (videreført), samt masteremner i fransk litteratur, må være bestått.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter gode franskkunnskaper så vel skriftlig som muntlig.

Undervisning

I emnet FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (videreført) skriver studenten en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen gir grunnlag for tildeling av veileder som vil gi individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Veiledningsavtalen fylles ut i ett eksemplarer, som leveres til veileder.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

I den nasjonale oversikten finner du blant annet en samlet fremstilling av kompetanseområdene til veiledere i fransk språk, litteratur og områdekunnskap ved ILOS.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. september og 15. november i høstsemesteret, og 15. februar og 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016. Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i circa 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Det blir gitt skriftlig begrunnelse på karakteren og denne sendes studenten når sensur er falt.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er er stryk. Karakterbeskrivelse for FRA4390.

Sensurveiledning for masteroppgaver ved ILOS

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives på fransk