FRA4500 – Forskningsmetode i fransk områdekunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler forskningsmetodiske prinsipper som er relevante for studenter som skal skrive masteroppgave innenfor fransk områdekunnskap, blant annet kildekritikk, tekst- og bildeanalyse og elementær statistikk. Relevante fremgangsmåter for innhenting av kilder av ulik art (arkiver, databanker, internett m.m.) vil også bli behandlet.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • innhente og sortere informasjon fra ulike typer kilder
  • gi en sammenhengende akademisk fremstilling av et tema innen fagfeltet fransk områdekunnskap
  • bygge opp en bibliografi
  • kjenner du til prinsipper for kildekritikk og kan anvende disse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FRA4550 – Teori og metode for Frankrike-studier (nedlagt)

Undervisning

Det gis 10 timer seminarundervisning etter en plan som publiseres i starten av hvert høstsemester.

Det forutsettes aktiv deltakelse av studentene, og emnet har obligatorisk oppmøte til 4 av 5 seminarer.

Studentene skal holde en kort muntlig presentasjon og levere et utkast til semesteroppgaven før endelig eksamensinnlevering.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Prøveformen er en semesteroppgave på 4-5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk