ITA4310 – Italiensk litteratur, leseemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et leseemne i italiensk litteratur som tilbyr fordypning i et forfatterskap eller en litterær epoke gjennom et studium både av skjønnlitterære og av teoretiske tekster. Pensum settes sammen i samråd med faglærer, og kan hentes fra én spesifikk periode i litteraturhistorien eller studeres på tvers av historiske perioder.

Emnet er et selvstudium med veiledning. Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv faglærer. Dette bør du gjøre tidlig i semesteret. Hvis du er usikker på hvem dette er, kontakter du studiekonsulenten først. Sammen med faglærer skal du avtale pensum og problemstilling for semesteroppgaven. Faglærer skal også godkjenne oppgavetittel. Du mottar veiledning i pensum og oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Gjennom selvstudium og veiledning fra faglærer skal studentene tilegne seg dypere forståelse av sentrale litteraturteoretiske problemstillinger og innsikt i litteraturanalyse innen italiensk litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Det er manuelt opptak til emnet. Vennligst kontakt studiekonsulent.

Undervisning

Emnet er basert på selvstudium i nært samarbeid med faglærer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Pensumlisten må godkjennes av faglærer.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn). Den må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Ved fastsetting av karakter tas det hensyn til både innhold og språkføring.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ved behov og avhengig av kapasitet. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisningsspråk

Italiensk