Dette emnet er nedlagt

LATAM4503 – Kulturmøter i Latin-Amerika – litteratur og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i tekster fra 1500-tallet til våre dager skrevet av innfødte, europeere og deres respektive og felles etterkommere. Møtet mellom amerikanske, afrikanske og europeiske kulturer i Latin-Amerika studeres fra ulike litterære og historiefaglige perspektiver. Et fordypningstema og periodet velges hvert semester

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

 • Fordypet kjennskap til historiske, litterære, økonomiske, sosiologiske og journalistiske tekster om latinamerikanske kulturmøter
 • Evnen til å foreta komparativ analyse av sosiale fenomen i Latin-Amerika
 • Evnen til å foreta kritisk og komparativ analyse av sosioøkonomiske fenomener i Latin-Amerika
 • Oversikt over historiske og litterære tilnærminger til tekstene fra et diskursanalytisk synspunkt
 • Evnen til på en kritisk og historiefaglig måte å relatere tekstene til den samfunnsmessige, historiske og sosiopolitiske konteksten deres
 • Dypgående kunnskap om hva som karakteriserer den aktuelle perioden i idé- og litteraturhistorisk henseende
 • Evnen til å identifisere og analysere stilistiske og retoriske karakteristika ved historiske og litterære tekster
 • Utdypet forståelse av nåtidens latinamerikanske samfunn

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan inngå i følgende masterstudieretninger:

 • Spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier
 • Spanskspråklig litteratur
 • Latin-Amerika-studier
 • Spansk språk (som de 10 valgfrie studiepoengene i spanskspråklig litteratur)
 • Portugisisk språk og litteratur
 • Programspesialiseringen i spansk på Lektorprogrammet

Undervisning

Undervisningen går gjennom hele semesteret med 2 timer seminar i 10 uker, og undervisningsfrie uker til oppgaveskriving og selvstudium. Seks av ukene gis undervisningen felles med LATAM2503 – Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie (nedlagt), mens de fire øvrige ukene er kun for masterstudenter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal holde en muntlig presentasjon. Du skal også levere en skriftlig versjon/manus til presentasjonen på 2-3 sider. Aktivitetene må være godkjent før eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave. Oppgaven gis av faglærer midt i semesteret. Besvarelsen skal være 10 sider (à 2300 tegn) og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hvis du går på mastersstudieretning spansk språk eller spanskspråklig litteratur, må du skrive oppgavene på spansk.

Hvis du går på masterstudieretning portugisisk språk og litteratur, må du skrive oppgavene på portugisisk.

Går du på andre masterprogram kan du velge om du vil skrive på norsk, svensk, dansk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Eksamen

Samme semester det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk, spansk og/eller portugisisk.