LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fag- og institusjonshistorisk innføring i vestlig og norsk litteraturvitenskap, med særlig vekt på de siste femti årene. Det belyser fagets selvforståelse og institusjonelle betingelser i fortid og nåtid.

Det er utarbeidet et standardpensum som består av teoretiske tekster tilsvarende ca 350 sider. Detaljert oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester

Hva lærer du?

Hver enkelt student tilegner seg et perspektiv på faget som bidrar til å plassere deres egen litteraturvitenskapelige virksomhet i en videre historisk kontekst. Slik stimulerer dette emnet til faglig selvrefleksjon: Hva gjør jeg, og hvorfor gjør jeg det?

Opptak og adgangsregulering

Studentene må være tatt opp til Allmenn litteraturvitenskap (master - to år) eller Litteraturformidling (studieretning).

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Undervisning

Undervisning i seminarform: hver uke i første halvdel av semesteret, i alt sju dobbelttimer. Emnet har ingen obligatoriske kvalifiseringsoppgaver, men hver enkelt student kan i løpet av undervisningsperioden bli pålagt å innlede til diskusjon av faghistoriske spørsmål.

Eksamen

Muntlig eksamen som består av en 20–30 minutters samtale om 2–3 pensumtekster. Den gjennomføres av faglærer og vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk