LIT4391 – Oppgaveseminar 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har ikke noe eget pensum, men forutsetter tre fulle ukers arbeid med å utvikle en prosjektbeskrivelse som definerer en problemstilling knyttet til et tekstmateriale (litterært, historisk eller teoretisk).

Materialet skal ha et rimelig omfang masteroppgavens rammer tatt i betraktning. Prosjektbeskrivelsen skal framsette ett eller flere spørsmål til det aktuelle materialet. Spørsmålene som stilles, må være av en slik art at de ikke bare kan besvares, men også etterprøves.

I tillegg forutsettes det at prosjektbeskrivelsen skisserer en vei til svarene på de spørsmålene som stilles, dvs. en metode, og at den inkluderer den viktigste sekundærlitteraturen om emnet. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for tildeling av veileder.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • evne til å utarbeide en litteraturvitenskapelig problemstilling til en masteroppgave
  • erfaring i å velge materiale, å stille spørsmål til det, å finne relevant litteratur og til å planlegge et større arbeid etter vitenskapelige idealer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studentene må være tatt opp til masterprogrammet i Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap, studieretning allmenn litteraturvitenskap

Undervisning

Undervisningen består av to heldagsseminarer på seks timer hver, ett tidlig i semesteret og ett midtveis, pluss individuell veiledning. Før, under, mellom og etter samlingene planlegger du din prosjektbeskrivelse.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Det er obligatorisk oppmøte på begge seminarene. Du må også legge fram et utkast til prosjektbeskrivelsen og kommentere prosjektbeskrivelsen til en medstudent. Før siste versjon av prosjektbeskrivelsen leveres, skal den forelegges en av faglærerne.

Hvis du ikke har mulighet til å delta på seminarene, for eksempel på grunn av utenlandsopphold, kan du sende en skriftlig søknad om fritak fra oppmøteplikten til eksamenskonsulenten. Hvis det innvilges fritak må du kontakte faglærer for å avtale deltakelse i undervisningen via Canvas.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensform på emnet er en prosjektbeskrivelse.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensurveiledning for LIT4391

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk