Dette emnet er nedlagt

NED2320 – Nederlandsk litteratur fram til 1900

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg lyrikk, drama og romaner fra 1500-tallet fram til ca. 1900 og innbefatter etter behov en systematisk innføring i lyrikkanalyse (se også NED2321 – Nederlandsk litteratur etter 1900 (nedlagt)).

Hva lærer du?

Etter fullført emne:

  • behersker du grunnleggende lyrikkanalyse
  • er du fortrolig med nederlandskspråklig lyrikk fra renessansen fram til ca. 1900
  • har du inngående kunnskap om visse sentrale nederlandskspråklige verker fra renessansen fram til ca. 1900
  • er du i stand til å analysere litterære verker fra denne perioden

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper som svarer til kompetansemålene for NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring. Studentene bør ha gode leseferdigheter i nederlandsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesning og seminar (normalt 2 uketimer i 10 uker).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave (ca. 8 sider) som omhandler en litterær analyse av ett eller flere verk (lyrikk, drama eller romaner).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på norsk eller nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk