Dette emnet er nedlagt

NED2321 – Nederlandsk litteratur etter 1900

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler lyrikk, drama og romaner fra ca. 1900 fram til i dag og innbefatter etter behov en systematisk innføring i lyrikkanalyse. (Se også NED2320 – Nederlandsk litteratur fram til 1900 (nedlagt))

Hva lærer du?

Etter fullført emne:

  • behersker du grunnleggende lyrikkanalyse
  • er du fortrolig med nederlandskspråklig lyrikk fra ca. 1900 fram til i dag
  • har du inngående kunnskap om visse sentrale nederlandskspråklige verker etter ca.1900
  • kan du analysere dikt, dramaer og romaner fra denne perioden

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper som svarer til studiemålet i NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring. Studentene bør ha gode leseferdigheter i nederlandsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesning og seminar (normalt 2 uketimer i 10 uker).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på norsk eller nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys etter behov - ta kontakt med studiekonsulenten

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk