POL2000 – Polsk tekstkultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et studium av tekster fra polsk kultur og litteratur. Pensum består av sakprosa og skjønnlitterære tekster i original fra ulike samfunnsfelt, perioder og forfatterskap. Tekstene studeres gjennom nærlesning og settes inn i en kulturhistorisk og litteraturhistorisk sammenheng. 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du inngående kunnskap om tekstene som utforskes,
  • kan du anvende tekstanalytiske metoder,
  • kan du sette tekstene inn i en relevant kulturhistorisk og/eller litteraturhistorisk kontekst,
  • har du god innsikt i språkets ulike registre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever fullført utenlandsopphold på 30 studiepoeng i Polen.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av en time forelesning og en time seminar (en dobbeltime) i uka i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Du skal levere et førsteutkast av semesteroppgaven. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Bibliografien er ikke medregnet i sideantallet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ved behov. For spørsmål om opptak til emnet, ta kontakt med studiekonsulent

Undervisningsspråk

Norsk