Dette emnet er nedlagt

POL2300 – Polsk litteraturhistorie og litterær analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet arbeider du med polsk litteratur fra cirka 1820 og frem til i dag. Du leser fremstillinger av polsk litteraturhistorie og nærleser og analyserer et utvalg betydelige litterære verk og vi diskuterer også hvorfor noen litterære verker oppleves som særlig verdifulle.

Ved få påmeldte kan emnet bli omgjort til Leseemne (Veiledet lesning).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du kjennskap til polsk litteratur som den har utviklet seg de siste 200 årene. Du har kunnskap om periodisering av litterær utvikling og du kan sette viktige polske litterære forfatterskaper og verker inn i en bredere sammenheng. Du har fått erfaring i å analysere litterære verker (prosa, poesi og drama) og du har innsikt i hvordan man kan argumentere for litterær verdi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i POL2110 – Polsk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (nedlagt) og POL2111 – Polsk språk i bruk (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 2 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider. Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer. Oppgaven må godkjennes før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 6 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Den skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Norsk og polsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretning Sentral-Europa og Balkan, fordypning med polsk (100-gruppe).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk