Dette emnet er nedlagt

RUS2150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet formidler forståelse av historisk/diakron språkforskning. En vesentlig del av emnet er viet den fonologiske utviklingen fra indoeuropeisk, urslavisk og gammeløstslavisk til moderne russisk. I emnet inngår lesning av korte tekster fra 1100-tallet frem til tidlig 1800-tall. På bakgrunn av den historiske grammatikk og tekstlesningen presenteres en oversikt over det russiske standardspråks opprinnelse og utvikling.

Hva lærer du?

Formålet med emnet er å gi innsikt i de slaviske språks stilling innenfor indoeuropeisk. I gjennomgangen av urslavisk formidles innsikter som gjør det mulig å forstå sammenhenger i de slaviske og særlig i det russiske språks fonologi og morfologi som ikke er tilgjengelig ved utelukkende å analysere de moderne slaviske språk. I lesningen av østslaviske/russiske tekster får studentene innsikt i russisk historisk grammatikk og forståelse for utviklingen av den russiske skriftkultur og det russiske standardspråks opprinnelse frem til tidlig 1800-tall.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i RUS2102 – Russisk språkbruk 3.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS4150 – Russisk språkhistorie

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 10 av 14 ganger. Du må også leverer en skriftlig kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer. Aktivitetene må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk, fordypning (100-gruppe) i russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys ikke våren 2020. 

Undervisningsspråk

Norsk