SPA2302 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i studiet av romaner, skuespill og dikt som er representative for den spanske gullalderlitteraturen (16. - 18. århundre). Gjennom sentrale tekster fra perioden (blant annet Lazarillo og Don Quijote) skal du få en oversikt over klassisk spansk teater, diktning og prosalitteratur fra det 16., 17. og 18. århundre. Ved siden av ren tekstanalyse legges det vekt på kunnskap om gullalderlitteratur-epokens sosiale, politiske og kulturelle kontekst.

Hva lærer du?

Du skal utvikle gode evner til analyse av tekster, strukturer og forskjellige litterærteknikker for å bli i stand til å forstå teater, poesi og prosatekster i forhold til den sosiale, politiske og kulturelle kontekst de er skrevet inn i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A og SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster (nedlagt), eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal i løpet av semesteret levere en oppgave (skriftlig eller muntlig). Oppgaven må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er 3-dagers hjemmeeksamen.Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Eksamensspråk

Spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

t.o.m høsten 2015. F.o.m høsten 2016 videreføres det i det nye emnet SPA2309.

Undervisningsspråk

Spansk