Dette emnet er nedlagt

SPA3101 – Bacheloroppgave i spansk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er under revisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse eller SPA2102 – Spansk språk: Pragmatikk, eller tilsvarende. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres - ta kontakt med studiekonsulenten.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot POR3101 – Spesialpensum, hispanisk språkvitenskap (nedlagt)

Eksamen

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 8 - 10 sider (à 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer i begynnelsen av semesteret. Under arbeidet med oppgaven skal oppgaveutkastet leveres faglærer to ganger. Før endelig innlevering legges utkastet frem i plenum i et seminar.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises ikke våren 2016.

Undervisningsspråk

Spansk og/eller norsk