Dette emnet er erstattet av include:ref: null.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg den geografiske utbredelsen av de ibero-romanske språkene (kastiljansk, katalansk, portugisisk og galisisk) samt baskisk, i fortid og nåtid. Undervisningen er felles for spansk- og portugisiskstudenter, men med forskjellig pensumlitteratur. Vi bruker illustrerende tekstmateriale (korte utdrag) fra begge språkområdene.

Emnet gir 5 studiepoeng og tilbys i andre halvdel av semesteret. Vi anbefaler å først ta Error: java.lang.NullPointerException, som også er på 5 studiepoeng, og som tilbys i første halvdel av semesteret.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har du tilegnet deg:

  • kjennskap til de ibero-romanske språkenes geografiske utbredelse i fortid og nåtid.
  • fordypet kunnskap om de ibero-romanske språkene fra og med middelalderen til i dag.
  • videre kunnskap om det spanske språkets viktigste område i forhold til pensumlitteraturen innen eldre litteraturkunnskap.
  • kunnskap om språkhistoriske prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i Error: java.lang.NullPointerException eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Error: java.lang.NullPointerException eller Error: java.lang.NullPointerException eller tilsvarende.
 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger/seminar i 7 uker.

Undervisningen går i andre halvdel av semesteret.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Gikk siste gang våren 2015 - videreføres av SPA2104 f.o.m. våren 2016

Eksamen

Siste gang våren 2015

Undervisningsspråk

Norsk