Dette emnet er erstattet av POR2104 – Portugisisk språkhistorie.

POR2103 – Portugisisk språkhistorie A

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg tradisjonell språkhistorie fra og med middelalderen til i dag, med vekt på fonologiske, morfologiske og delvis syntaktiske endringer. Undervisningen er felles for spansk og portugisisk, med forskjellig pensumlitteratur for hvert språk. Det gis en innføring i språkhistoriske prinsipper.

Emnet gir 5 studiepoeng og tilbys i første halvdel av semesteret. Det kan tas sammen med POR3103 – Portugisisk språkhistorie B (videreført), som også er på 5 studiepoeng, og som tilbys i andre halvdel av semesteret.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har du:

  • kjennskap til spansk og portugisisk språkhistorie fra og med middelalderen til i dag.
  • videre kunnskap om det portugisiske språkets viktigste område i forhold til pensumlitteraturen innen eldre litteraturkunnskap.
  • kjennskap til språkhistoriske prinsipper.
  • utdypet kunnskap om portugisisk språk og hvordan det har blitt slik det er i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i POR1102 – Portugisisk språk 2 eller SPA1102 – Spansk språkkunnskap B eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

POR2101 – Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt (nedlagt) eller SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar i 7 uker.

Undervisningen går i første halvdel av semesteret.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen basert på særpensa i språkhistorie ved slutten av kurset.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare muntlig eksamen på portugisisk, norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Ble tilbud siste gang våren 2015

Eksamen

Siste gang våren 2015

Undervisningsspråk

Norsk