Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I første halvdel av semestret tar emnet for seg tradisjonell språkhistorie med utgangspunkt i latin fra middelalderen til i dag, med vekt på fonologiske, morfologiske og syntaktiske endringer.

I andre halvdel av semestret omhandler emnet den geografiske utbredelsen av de ibero-romanske språkene (portugisisk, galisisk, kastiljansk og katalansk, etc.) samt baskisk, i fortid og nåtid.

Undervisningen er felles for spansk og portugisisk, med forskjellig pensumlitteratur for hvert språk. Vi bruker illustrerende tekstmateriale (korte utdrag) fra begge språkområdene. Det gis en innføring i språkhistoriske prinsipper.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har du:

  • Grunnleggende kjennskap til spansk og portugisisk språkhistorie fra og med middelalderen til i dag
  • Grunnleggende kjennskap til språkhistoriske prinsipper
  • Utdypet kunnskap om spansk språk og hvordan det har blitt slik det er i dag
  • Grunnleggende kjennskap til de ibero-romanske språkenes geografiske utbredelse i fortid og nåtid
  • Fordypet kunnskap om de ibero-romanske språkene fra middelalderen til i dag

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1102 - Spansk språkkunnskap B eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar i 14 uker. Emnet har felles undervisning med POR2104 – Portugisisk språkhistorie.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må gi et muntlig fremlegg på spansk midtveis i semesteret.

Aktiviteten må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk