SPA4302 – Spanskspråklig litteratur 19.- 21. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kan dekke alle genrer (poesi, novelle, roman, essay) fra alle spansktalende områder, fra det 19. til det 21. århundre. I visse tilfeller kan det være mulig at deler av pensum blir valgfritt.

 

Hva lærer du?

Du skal utvikle evnene dine til å

  • forstå spanske tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad
  • uttrykke deg variert og presist på spansk både skriftlig og muntlig, gjennom blant annet muntlige presentasjoner i undervisningen
  • identifisere og vurdere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene
  • plassere tekstene i sin historiske kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen består 2 timer i uken i 10 uker. Første time gis som forelesning, og andre time som seminar.

Til seminarene er det viktig å møte forberedt, og delta aktivt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til 8 av 10 ganger, og få godkjent to skriftlige oppgaver innen gitte frister underveis i semesteret. Oppgavene skal også presenteres muntlig .Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Samme semester det gis undervisning

Undervisningsspråk

Spansk