SPA4310 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er obligatorisk for alle studenter på masterstudieretning spanskspråklig litteratur. Det er organisert som et seminar i oppgaveskriving med spesiell vekt på utfordringene knyttet til å skrive masteroppgave innen spanskspråklig metodologi. Emnet gir 5 studiepoeng og tilbys i første halvdel av semesteret. Det er tenkt som et supplement til LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis, som også gir 5 studiepoeng, og som tilbys i andre halvdel av semesteret.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Du skal oppøve språklig bevissthet omkring det å skrive en større oppgave. Du vil få tilbakemelding fra veiledere med kompetanse i den spansktalende verdens litteratur og kultur. Emnet vil også gi trening i å gi tilbakemelding på andres arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i spanskspråklig litteratur eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering.

Undervisning

Undervisningen består av 5 seminarer à 2 timer i begynnelsen av semesteret. Det forutsettes grundig forberedelse til undervisningen, og du skal gi respons på medstudentenes skrevne arbeid.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Seminarundervisningen er obligatorisk og du må møte minst 3 av 5 ganger. I tillegg skal du holde minst ett forberedt, muntlig innlegg på seminaret, eller levere ett skriftlig innlegg.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en prosjektskisse (hvis du har fått tildelt veileder skriver du i stedet en semesteroppgave). Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn) og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Besvarelsen skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang våren 2015 - videreført som IBER4000 f.o.m. høsten 2015.

Eksamen

Siste gang våren 2015

Undervisningsspråk

Spansk