SPA4502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Plutselig, uforutsigbart og tilsynelatende spontant kan det oppstå politiske bevegelser som setter i gang grunnleggende endringer i samfunnet. I Latin-Amerika har politiske og sosiale bevegelser vært en avgjørende drivkraft bak samfunnsendringer som uavhengigheten på begynnelsen av 1800-tallet, avviklingen av slaveriet, kvinnelig stemmerett og diktaturenes fall på 1980-tallet.

Emnet er bygd opp rundt tre eller fire «case-studier», det vil si fordypning i tre eller fire aktuelle politiske bevegelser i den spansktalende verden.

I dette kurset undersøker vi:

  • Hva som kjennetegner politiske bevegelser (Hvordan har disse bevegelsene oppstått?  Og hva avgjør om de får gjennomslag eller ikke?)
  • Hva de politiske bevegelsene kan fortelle oss om samfunnet de har oppstått i?
  • De politiske bevegelsenes kulturelle utrykk og hvordan de kommuniserer sitt budskap

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • En grundig forståelse av ulike teorier om politiske og sosiale bevegelser, med vekt på det 19. – 21. århundre.
  • En bred kunnskap om sentrale kulturelle og politiske trekk i den spansktalende verden.
  • Evne til å bruke ulike teoretiske perspektiver til å analysere empiriske eksempler på politiske bevegelser.
  • En grundig forståelse av noen sentrale kulturelle og politiske trekk i noen spansktalende land.
  • Evne til å bruke kulturelle uttrykk og politisk kommunikasjon som historiske kilder.
  • Fått øvelse i å arbeide med «case-studier», herunder å lese og forstå tekster på spansk i ulike sjangre om samme tema.
  • Evne til å skrive korte akademiske tekster på spansk om kulturelle og politiske temaer på idiomatisk korrekt spansk og med et faglig relevant ordforråd.

Undervisning

14 ukers undervisning med to timers seminarundervisning per uke.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du må få godkjent seks obligatoriske oppgaver av begrenset omfang. Noen av disse vil være en del av seminarundervisningen, mens andre vil være hjemmeoppgaver.  

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er 3-dagers hjemmeeksamen. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet går første gang vår 2019

Undervisningsspråk

Spansk