TRANS4401 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet tar for seg litterær oversettelselsesteori. Det legges vekt på å belyse oversettelsens særegne kjennetegn og oppgaver i det litterære og kulturelle kretsløpet. Stilistiske, estetiske, politiske, kulturelle og filosofiske tilnærminger trekkes inn. Teoripensumet er på 500-700 sider, og består av noen kanoniske bidrag til oversettelsesteorien og et større utvalg fra det 20. århundrets teori. Pensum kan variere og finnes på emnesiden for hvert semester. Enkelte originale og oversatte litterære tekster vil fortløpende bli lagt i Canvas som eksempelmateriale til analyse i undervisningen.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs, har du fått:

  • en dypere forståelse av utfordringene ved å oversette skjønnlitterære tekster
  • en dypere forståelse av oversetterens rolle i en estetisk, kulturell og politisk sammenheng
  • innsikt i ulike kriterier for å kunne diskutere hvilke oversettelser som har estetisk, kulturell og politisk verdi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med opptak på følgende masterprogram kan ta dette emnet:

  • Europeiske og amerikanske litteraturstudier (studieretningene engelsk, fransk, tysk eller russisk)
  • Europeiske språk
  • Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
  • Oversettelsestudier

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TRANS4402 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen gis samlet for ti- og tyvepoengsversjonen av emnet. Det forutsettes at studentene deltar aktivt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av seminaret skal du presentere et utkast til semesteroppgaven muntlig. Utkastet kommenteres av faglærer.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 9 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10% kan føre til trekk i karakteren. Tema for oppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

 

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk eller tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst 2018
Eksamen
Høst 2018
Undervisningsspråk
Norsk