Dette emnet er nedlagt

TYSK2332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter tekster som viser hvordan antikkens myter er blitt resipert i tysk litteratur. Emnet vil belyse hvilken funksjon og betydning mytene har fått i nye sammenhenger, f.eks. hvordan enkelte forfattere har utviklet sine egne mytologier påvirket av klassiske forbilder. Emnet behandler den tyske klassikkens ofte idealiserte oppfatning av mytens skikkelser, bruddet med denne idealiseringen i den etterklassiske perioden og forståelsen av mytene rundt 1900.

Emnet har felles undervisning med TYSK4332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos og TYSK4342 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos

Hva lærer du?

Etter fullført emne har du:

  • fordypet din innsikt i betydningen av den antikke myteverden slik den fremtrer i den tyske litteraturen til forskjellige tider.
  • forbedret din evne til å forstå tysk og uttrykke deg på tysk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 12 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. I løpet av semesteret leverer du en skriftlig oppgave som må godkjennes av faglærer før du kan fremstille deg til eksamen. Oppgaven skrives på tysk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er den endelige versjonen av semesteroppgaven. Faglærer må godkjenne utkastet til oppgaven før du kan levere endelig versjon. Godkjenningen er kun gyldig i det semesteret du følger undervisningen. Semesteroppgaven kan derfor ikke leveres i et senere semester.

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". Mer eksamensinnlevering i Fronter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er ikke adgang til å levere semesteroppgaven i et senere semester. Ved sykdom i perioden rett før innlevering av oppgaven, kan det gis utsettelse som kompenserer for den tiden du var syk. Kontakt eksamenskonsulent.

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk