Dette emnet er nedlagt

TYSK2505 – Tysk historie - Fra reformasjonen til Wienerkongressen (1500-1814/15)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler epoker som står sentralt i den tyske historie og som har ettervirkninger også i dag: reformasjonstiden, trettiårskrigen, absolutismen og opplysningstiden. Emnet fokuserer på den politiske og sosiale utviklingen, men belyser også kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri, arkitektur i renessanse, barokk, klassisisme og romantikk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • grunnleggende kunnskap om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1500 til 1814/15.
  • et reflektert forhold til stoffet, og kunne gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk om det.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 2 uketimer i 12 uker).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du må møte opp til 9 av 12 seminarer for å få anledning til å fremstille seg til eksamen. Ytterligere fravær må dokumenteres til eksamenskonsulenten. Du skal i løpet av semesteret holde et muntlig seminarinnlegg, og samtidig levere en skriftlig sammenfatning på tysk (ca. 2 sider) som må godkjennes av faglærer.

Det er i tillegg innlagt undervisningsfrie uker til oppgaveskriving og selvstudium. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen med foredrag og skriftlige arbeider. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer etter undervisningsslutt. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdigheter.

Gamle eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK2505/eksamensoppgaver/eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2016

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk