Dette emnet er nedlagt

ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

‘Design' betyr mer enn et attraktivt utseende. Designtekning står i sentrum i moderne arbeidsliv. Brukersentrert design tar utgangspunkt i de menneskene som skal bruke et nytt produkt eller en ny tjeneste, og utvikler noe som passer deres behov i deres hverdag. I dette emnet gjennomfører studentene egne designprosjekter i tverrfaglige grupper.  Du får undervisning og trening i å gjennomføre brukerstudier, teknikker for kreativitet og idéskapning, og metoder for å lage skisser og prototyper som testes på representanter for brukerne i flere runder.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • jobbe systematisk med å utvikle innovative ideer og konsepter
  • benytte teoretisk kunnskap for å løse praktiske problemer
  • samarbeide i tverrfaglige grupper
  • gjennomføre en brukersentrert designprosess med brukerstudier, idéskaping, prototyping, interativ design og brukertesting
  • rapportere skriftlig om eget designarbeid på et akademisk nivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i emnetråden arbeidslivets praksiser.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innen humanistiske felt. Studenter bør derfor ha avlagt 60 studiepoeng på universitetsnivå innen de tar dette emnet.

Undervisning

Undervisningen gis i form av et introduksjonsseminar og fire heldagssamlinger der vi både foreleser i teori og øver praktiske ferdigheter. Mellom samlingene jobber studentene med gruppeprosjekter. Emnet har krav om obligatoriske innleveringer underveis. Innleveringene vil være knyttet til mappen.

Deltagelse på samlingene er obligatorisk, og det kreves tilstedeværelse på 75 prosent av samlingene for å kunne ta eksamen i emnet.

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende oppmøtekrav og frister for obligatoriske aktiviteter. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK. Husk at fraværet må dokumenteres innen tre dager fra den aktuelle datoen for oppmøtet/innleveringen. Sykemeldingen sendes i posten eller leveres personlig til studieseksjonen (vennligst ikke send den på epost). 

Eksamen

Mappevurdering med flere skriftlige innleveringer underveis i semesteret.  Totalt omfang på innleveringen vil være på maks 15 normalsider (2300 tegn per side uten mellomrom) fordelt utover i semesteret.

Referanselisten og evt forside er ikke medregnet. Problemstilling for mappeleveringen vil bli gitt på første dag av undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Du kan sende søknaden når som helst i semesteret, men ikke senere enn tre uker før eksamensdatoen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2014

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke høsten 2019

Undervisningsspråk

Norsk