EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Masteroppgaveseminaret skal forberede studentene på å skrive en masteroppgave innen Estetiske studier.

For det første vil studentene få innsikt i metodologiske spørsmål og tverrestetiske problemstillinger. For det andre vil studentene få veiledning i å formulere en problemstilling og utvikle en prosjektbeskrivelse i henhold til vitenskapelige krav og konvensjoner. Godkjent prosjektbeskrivelse er hovedmålet med emnet.

Hva lærer du?

Emnet søker å gi studentene økt forståelse av tverrestetiske problemstillinger og utvikle deres evne til å formulere og arbeide med slike problemstillinger.

Emnet sikter videre mot å gi studentene økt forståelse for akademisk skriving, kunnskaper om vitenskapelige tekster og vitenskapelig metode, samt evne til å utvikle et selvstendig prosjekt innenfor estetiske fag. Emnet gir også ferdigheter i informasjons- og litteratursøk i sentrale databaser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er bare åpent for studenter med opptak på masterprogrammet i estetiske studier.

Undervisning

Undervisningen er delt opp i to bolker:

  1. Ukentlig seminar i seks dobbelttimer fra studiestart, med fokus på tverrestetiske problemstillinger og metode.
  2. To heldagssamlinger i semesterets annen halvdel, med fokus på prosjektbeskrivelsen.

Hver student skal ved første samling presentere en prosjektidé, og ved annen samling presentere utkast til prosjektbeskrivelse. Både prosjektidé og utkast til prosjektbeskrivelse vil kommenteres av medstudenter og faglærer, og skal revideres i henhold til disse innspillene, før den endelige prosjektbeskrivelsen leveres inn til godkjenning. Det forventes at studentene aktivt responderer på utkast presentert av medstudenter.

Eksamen

Mappeevaluering. Mappen består av to arbeider:

1) Et skriftlig arbeid som tar utgangspunkt i pensumtekstene, for eksempel presentasjon av en artikkel eller diskusjon av en problemstilling (2-4 s.). Tema avtales med faglærer. Arbeidet leveres til fastsatt dato midt i semesteret og må vurderes til bestått av faglærer før innlevering av prosjektbeskrivelsen
2) Egen prosjektbeskrivelse (3-5 s.). Det er formulert spesifikke krav til prosjektbeskrivelsens utforming Error: Reference resolver with name '' not found. Prosjektbeskrivelsen leveres til fastsatt dato i slutten av semesteret. Den vil vurderes til bestått eller ikke bestått av Studieretningsrådet for Estetiske studier.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom prosjektbeskrivelsen ikke skulle bli godkjent av Studieretningsrådet for Estetiske studier, vil studenten få tilbakemelding fra fagets representant i rådet og råd om revisjon av prosjektbeskrivelsen med sikte på ny innlevering. Fristen for levering av revidert prosjektbeskrivelse settes da normalt til 20. januar.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisningsspråk
Norsk