Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil rette søkelyset på den politiske journalistikken i medier som ikke lenger har noen direkte tilknytning til de politiske partiene. En sentral problemstilling er medienes dobbeltrolle som arena for politisk opinionskamp og som selvstendig aktør i politiske prosesser. Viktige begreper her er dagsordenmakt, definisjonsmakt, fokusering og innramming (’framing’).

Relasjonene mellom politikere og redaksjoner er beskrevet som en dragkamp om kontroll over de virkelighetsbildene som nyhetsmediene formidler og skaper. Emnet vil gi eksempler på hva tolkningsrammene betyr for den politiske journalistikkens innhold og ta opp sammenhengen mellom fokuseringseffekter og sakseierskap i bestemte spørsmål.

I løpet av emnet vil det bli lagt vekt på, med aktuelle eksempler, å studere ulike sjangrer innen den politiske journalistikken. Undervisningen omfatter utenom forelesninger noen seminarer med deltakelse av journalister og politikere.

Emnet vil egne seg spesielt for studenter som er interessert i å fordype seg i temaer knyttet til analyse av nyhetsmedier, makt og demokrati.

Hva lærer du?

Hovedformålet med kurset er at studentene skal få mer kunnskaper og samtidig utvikle sin kritiske bevissthet om den moderne journalistikkens tolkningsrammer og definisjonsmakt. Det er også et mål at studentene skal få innsikt i innholdsanalyse av tekster innen politisk journalistikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad eller cand.mag.grad i journalistikk eller medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning.

Undervisning

Undervisningen blir fordelt på forelesninger og seminarer.

Det gis to obligatoriske gruppeoppgaver i løpet av undervisningsperioden. Gruppeoppgavene vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Deltagelse i undervisningen er nødvendig for gjennomføring av obligatorisk aktivitet knyttet til gruppeoppgaver.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Periodisk emneevaluering våren 2008

Periodisk emneevaluering våren 2014

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Emnet tilbys ikke våren 2018.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Emnet tilbys ikke våren 2018.

Undervisningsspråk

Norsk