MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er obligatorisk for bachelorstudenter i musikkvitenskap å ta enten dette emnet eller MUS1352 Ensemble 2.

Emnet består i utvikling av musikalske ferdigheter på hovedinstrument,

Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå.

I emnet inngår også en obligatorisk studietur på én uke til Ole Bull-Akademiet på Voss.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, vil du

• ha bedret dine tekniske ferdigheter på hovedinstrumentet
• ha oppnådd økt stilforståelse innenfor musikkformen du utøver
• ha fått økt erfaring med musikalsk framføring

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap. Studenter som ønsker opptak til emnet, men som ikke har meldt seg i første påmeldingsomgang, må ta kontakt med studiekonsulenten (mons.thyness@imv.uio.no).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Det gis 12 individuelle undervisningstimer à 30 minutter på hovedinstrumentet. Disse timene kan eventuelt organiseres som 8x45 minutter eller som 6x60 minutter. I tillegg gis det 1 forelesning (dobbelttime).

I emnet inngår også en obligatorisk studietur på én uke til Ole Bull-Akademiet på Voss. To uker blir satt av til dette hver vår (halvparten av kullet i hver av ukene). Det er en egenandel på kr. 1.000 for oppholdet, og studentene må også betale reisen til Voss selv. Egenandelen betales til Ole Bull-Akademiet når man ankommer dit.

Alle deler av undervisningen er obligatoriske. Studenter med mindre enn 80% tilstedeværelse vil ikke bestå emnet.

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene (minst 80%).

Innlevering av et videoklipp av inntil 5 minutters varighet som skal inneholde ett eller to kortere stykker/satser/låter innenfor tidsrammen.

I bedømmingen blir det lagt vekt på:

Instrumental/vokal:

  • teknisk nivå
  • stilforståelse
  • formidling, herunder personlig uttrykk og interpretasjon
  • intonasjon og diksjon der dette er relevant
  • samspillegenskaper der dette er relevant

Du kan spille alene, med akkompagnement eller i gruppe. Det er fullt mulig å bruke ferdig innspilt akkompagnement (play-along). Den tekniske kvaliteten på videoopptaket vil ikke ha betydning for bedømmelsen. Du kan derfor gjerne bruke en enkel opptaksmetode, f.eks. en mobiltelefon plassert på et bord. Det viktigste er at du må være klart og tydelig gjenkjennelig gjennom hele opptaket, og at ditt instrument og spilling må være godt synlig og hørbart. Derfor kan du ikke for eksempel lage en video der bare hender og instrument er synlige - ansiktet må også vises. Det må også være lett å skille ditt spill fra andre instrumenter i opptaket, enten du spiller med levende musikere eller med forhåndsinnpilt akkompagnement. Videoer der studenten ikke kan gjenkjennes eller spillet ikke kommer tydelig frem, vil ikke kunne få en bestått karakter. Opptaket må være én tagning, og ikke være sammensatt av forskjellige opptak eller redigert på annen måte.

Videoklippet må være lagret i et vanlig filformat (.mov, .mp4, .m4v eller wmv).

Studenter med produksjon som hovedinstrument lager et videoklipp av en arbeidssesjon (samme varighet som foreskrevet) der visse prosesser vises/forklares. I tillegg leveres en selvlaget produksjon (maks 5 minutter) som lydfil (wav) og i det formatet/programmet den er laget i (Logic, ProTools, osv.).

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk