Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på MUS1350 Kor/ensemble 1 og gir videre erfaring med samspill i ensembler/grupper Det er obligatorisk for bachelorstudenter i musikkvitenskap å ta enten dette emnet eller MUS1122 Utøvende 1. I emnet inngår også en obligatorisk studietur på én uke til Ole Bull-Akademiet på Voss.

Hver lærer lager et opplegg tilpasset sitt ensembles sammensetning, behov og nivå.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, vil du

  • ha videreutviklet ferdigheter og erfaring i samspill med andre utøvere
  • ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter som er relevante for den samspillvarianten du har hatt
  • ha fått økt erfaring med musikalsk fremføring 

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap. Studenter som ønsker opptak til emnet, men som ikke har meldt seg i første påmeldingsomgang, må ta kontakt med studiekonsulenten (mons.thyness@imv.uio.no).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Det vil være 3 forskjellige ensemblevarianter:

  1. IMV Contemporary Orchestra spiller en blanding av kunstmusikk og en rekke andre sjangere, fra Bach til Arvo Pärt og Radiohead. Arrangementene tilpasses besetningen og er hovedsakelig partiturbasert, men også med noe improvisasjon. Ensemblet spiller også studentkomposisjoner og arrangementer.  
  2. IMV vokalensemble, som synger alt fra klassisk kormusikk til jazzinspirert vokalmusikk og nyskrevne verk. 
  3. Jazz/pop ensemblegrupper. Studentene fordeles i 2-3 band som deltar i ukentlig «masterclass». Repertoar bestemmes i samråd med lærer. 

I emnet inngår også en obligatorisk studietur på én uke til Ole Bull-Akademiet på Voss. To uker blir satt av til dette hver vår (halvparten av kullet i hver av ukene). Våren 2019 vil kurset bli holdt i uke 5 og uke 6. Det er en egenandel på kr. 1.000 for oppholdet, og studentene må også betale reisen til Voss selv. Egenandelen betales til Ole Bull-Akademiet når man ankommer dit.

Alle delene av undervisningen er obligatorisk. Studenter med mindre enn 80% tilstedeværelse vil ikke bestå emnet.

Eksamen

Våren 2020: Felleskonserten i MUS1352 utgår våren 2020. For å oppnå et bestått resultat kreves det kun obligatorisk deltakelse i undervisningstimene.
 

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene (minst 80 %) og deltakelse på en avsluttende felleskonsert.
Emnets sensorveiledning finner du her.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk