MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter en del teknikker innen arrangering/komposisjon i en klassisk/kunstmusikalsk tradisjon, og innføring i relevant notasjonspraksis. Forholdet mellom notert og klingende musikk står sentralt i kurset. Emnet bygger videre på MUS1254 med melodiharmonisering i firstemmig sats etter funskjonsharmoniske prinsipper, men utvider perspektivet mot romantisk sats. Studentene vil benytte seg av forskjellige former for melodi og akkompagnement i tillegg til koralsats. Dessuten tas forskjellige former for modal harmonikk opp.

Komposisjons-/arrangeringsemnene har tre varianter og to deler. Dette emnet er del 2 og en fortsettelse av MUS1254 Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert). Det kan kun velges av studenter som har gjennomført MUS1254. Både del 1 og del 2 i en av de tre komposisjons-/arrangeringsvariantene er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i andre semester av bachelorprogrammet.
 

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, vil du

  • ha bedre forståelse av forholdet mellom notasjon og det klingende.
  • ha et godt grunnlag for å kunne arrangere melodier basert på funksjonsharmonisk sats med forskjellige former for akkompagnement (ulike teksturer).
  • ha grunnleggende ferdigheter i noteringspraksis i en klassisk tradisjon.
  • ha kjennskap til en del komponeringsteknikker i noen utvalgte epoker.
     

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1235 – Musikklab 2 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av 24 timer fordelt på forelesninger og seminarundervisning. Tre praktiske, obligatoriske underveisoppgaver må besvares til gitte frister i løpet av emnet. Disse må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager i form av en praktisk innleveringsoppgave på ca 30 takter.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk