MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter noen grunnleggende teknikker innen arrangering/komposisjon i en klassisk/kunstmusikalsk tradisjon, og innføring i relevant notasjonspraksis. Forholdet mellom notert og klingende musikk står sentralt i kurset. Av pedagogiske grunner legges hovedvekten på harmonisering av melodier for firstemmig blandet kor a cappella, etter funksjonsharmoniske prinsipper.

Ett komposisjon-/arrangeringsemne (MUS1254, MUS1255 eller MUS1280) er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i første semester av bachelorprogrammet.

 

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

  • ha grunnleggende forståelse av forholdet mellom notasjon og det klingende.
  • ha et godt grunnlag for å kunne arrangere melodier i funksjonsharmonisk sats
  • ha grunnleggende ferdigheter i noteringspraksis i en klassisk tradisjon.
  • ha kjennskap til en del komponeringsteknikker i noen utvalgte epoker.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap og bestått notasjonsdel på opptaksprøvens fellesdel. Studenter som har tatt opptaksprøve ved andre institusjoner vil bli vurdert på bakgrunn av denne og vil evt. få en tilleggsprøve hvis nødvendig.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av 24 timer fordelt på forelesninger og seminarundervisning. Tre praktiske, obligatoriske underveisoppgaver må besvares til gitte frister i løpet av emnet. Disse må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager i form av en praktisk innleveringsoppgave på 16-20 takter.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk