MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på undervisningen gitt i MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon og gir videre opplæring i å komponere og arrangere musikk ved bruk av databasert produksjonsutstyr (DAW). Undervisningen omfatter opptak, redigering og miksing av lyd og MIDI.

Komposisjons-/arrangeringemnene har tre varianter og to deler. Dette emnet er del 2 og en fortsettelse av MUS1280 Komposisjon/arrangering 1 – produksjon og kan kun velges av studenter som har gjennomført MUS1280. Både del 1 og del 2 i én av de tre komposisjons-/arrangeringsvariantene er obligatoriske for bachelorstudenter i musikkvitenskap. Del 2 anbefales tatt i andre semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil du:

  • ha gode kunnskaper innen musikkproduksjon og opptaksteknikk.
  • ha ferdigheter på et viderekommet nivå innen opptak, redigering og miksing av lyd og MIDI.
  • ha god innsikt om relevante instrumenter og prosesseringsverktøy.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon, eventuelt MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt), eller tilsvarende.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1235 – Musikklab 2 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av 24 undervisningstimer som fordeles på forelesninger og seminarundervising. Tre praktiske, obligatoriske underveisoppgaver må besvares til gitte frister i løpet av semesteret. Disse må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager i form av en praktisk innleveringsoppgave.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse i dette emnet gis muntlig. Kontakt eksamen-imv@imv.uio.no innen en uke etter at karakteren er kunngjort.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk