Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i å komponere og arrangere musikk ved bruk av databasert produksjonsutstyr (DAW). Undervisningen omfatter opptak, redigering og miksing av MIDI og digital lyd. 

Ett komposisjon-/arrangeringsemne (MUS1254, MUS1255 eller MUS1280) er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i første semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

  • ha gode basiskunnskaper innen musikkproduksjon og opptaksteknikk.
  • ha grunnleggende ferdigheter innen opptak, redigering og miksing av lyd- og MIDI.
  • ha kunnskap om relevante instrumenter og prosesseringsverktøy.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap og bestått produksjonsdel av opptaksprøvens fellesdel. Studenter som har tatt opptaksprøve ved andre institusjoner vil bli vurdert på bakgrunn av denne og vil evt. få en tilleggsprøve hvis nødvendig.

Anbefalte forkunnskaper

En viss erfaring i bruk av databasert produksjonsutstyr vil være en fordel.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt)

Undervisning

  • 12 dobbelttimer undervisning

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i 9 av 12 undervisningstimer
  • Tre praktiske underveisoppgaver

Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene.

Eksamen

  • Hjemmeeksamen på 3 dager i form av en praktisk innleveringsoppgave.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse i dette emnet gis muntlig enten på mikserommet eller på ZOOM i uke 2 (10.-14. januar).

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk